Deze privacyverklaring heeft betrekking op afrikat.com beheerd door Afriyacht SL. Wij begrijpen dat online boeken een groot vertrouwen van uw kant met zich meebrengt. Wij waarderen uw vertrouwen en maken er een hoge prioriteit van om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te garanderen. We stellen het op prijs dat u niet overspoeld wilt worden met een hoop ongewenste e-mail, dus we zullen uw gegevens nooit doorgeven aan iemand anders die niets te maken heeft met het leveren van onze service. Wij willen u graag op de hoogte houden van waar wij mee bezig zijn en kunnen af ​​en toe contact met u opnemen. Lees dit beleid voor meer informatie over onze privacypraktijken. Door deze website te bezoeken, aanvaardt u de hier beschreven praktijken.

Afriyacht SL kan deze privacy van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. We raden u aan deze pagina van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

Informatie in overeenstemming met wetgeving 34/2002 11 juli (Art. 9 en 10)

Eigenaar: Afriyacht SL
Adres: Puerto Base SN, Puerto Rico, Gran Canaria, 35130
Contact: afrikat@afrikat.com
Het domein www.afrikat.com is eigendom van Afriyacht SL

Geregistreerd in het handelsregister van Las Palmas – Registratie

Intellectueel eigendomsbeleid

Afriyacht SL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuist, ongepast of onrechtmatig gebruik van de informatie op de webpagina’s www.afrikat.com. Binnen de door de wet gestelde grenzen aanvaardt Afriyacht SL geen aansprakelijkheid voor het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, integriteit, actualisering en nauwkeurigheid van de gegevens of informatie op hun internetsites.

De inhoud en informatie van webpagina’s kan worden gemaakt door medewerkers van www.afrikat.com, Afriyacht SL of externe medewerkers. Webpagina’s van www.afrikat.com kunnen links bevatten naar sites van derden waarover Afriyacht SL geen controle heeft. Daarom kan Afriyacht SL geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud die op deze pagina’s kan verschijnen.
De tekst, afbeeldingen, geluiden, animaties, software en andere inhoud op www.afrikat.com zijn eigendom van Afriyacht SL of zijn eigenaren. Voor elke overdracht, distributie, overdracht, reproductie, opslag of totale openbare, gehele of gedeeltelijke communicatie is de uitdrukkelijke toestemming van Afriyacht SL vereist.

Intellectuele eigendomsrechten (organieke wet 15/1999 13 december)

Om toegang te krijgen tot sommige diensten van www.afrikat.com die via de website worden aangeboden, moet u een aantal van uw persoonlijke gegevens verstrekken. In overeenstemming met de bepalingen van Wet 15/1999, vanaf 13 december, Intellectuele eigendomsrechten, om u te informeren door de formulieren in te vullen, zullen uw persoonlijke gegevens worden opgenomen en behandeld in een bestand, naar behoren geregistreerd als eigendom van Afriyacht SL om u te voorzien diensten (naar behoren beschreven) en om u te informeren over eventuele zakelijke informatie van Afriyacht SL. In ieder geval worden uw gegevens niet doorgegeven aan andere dan de aangegeven derden. U kunt het recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet van uw persoonlijke gegevens uitoefenen door te schrijven naar info@afrikat.com

Algemene voorwaarden – Internetverkoop

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk ticket dat via de website afrikat.com door u, de koper (aangeduid als “u” of “uw”), bij ons, Afriyacht SL, is gekocht, een bedrijf geregistreerd in Spanje onder bedrijfsnummer B35367457 en geregistreerd kantoor in Puerto Base SN, Puerto Rico in Mogán (“Afrikat”, “wij” of “ons”).

Bestellingen plaatsen en annuleren

Voordat uw boeking wordt verwerkt, controleert u of de gegevens die u over uzelf heeft ingevoerd en uw reserveringsvereisten correct zijn. Eenmaal door u bevestigd, aanvaardt Afrikat geen verantwoordelijkheid voor, of biedt geen restitutie aan voor, verliezen die voortvloeien uit onjuiste informatie die u heeft verstrekt op het moment dat u uw ticket(s) bestelt, tenzij dit te wijten is aan onze fout.
Indien door u bestelde tickets om welke reden dan ook niet meer beschikbaar zijn, wordt u hiervan door Afrikat op de hoogte gesteld. Afrikat behoudt zich het recht voor om de transactie te voltooien door een deel van de totale bestelling te plaatsen, of deze volledig te annuleren. In beide gevallen krijgt u uw geld terug voor alle bestelde, maar niet ontvangen tickets en dit is de enige aansprakelijkheid die wij jegens u hebben.

 • We hanteren een annuleringsbeleid van 24 uur van tevoren <24 uur vóór de reis –> 100%
 • Annulering of eventuele wijzigingen moeten per e-mail, telefoon of persoonlijk worden gedaan en een bevestiging van Afrikat ontvangen.
 • Het doorverkopen van tickets is verboden. Afrikat behoudt zich het recht voor om doorverkochte tickets te annuleren.
 • Afrikat behoudt zich het recht voor om zonder restitutie of compensatie de toegang te weigeren aan personen wier gedrag wanordelijk of onbetamelijk is.
 • Afrikat kan zonder voorafgaande kennisgeving artiesten toevoegen, terugtrekken of vervangen en/of geadverteerde programma’s, evenementtijden en publiekscapaciteit wijzigen.
 • Afrikat mag de afbeelding of gelijkenis van de tickethouder gebruiken in elke live of opgenomen videoweergave, foto of afbeelding
 • Afrikat kan het evenement uitstellen, annuleren, onderbreken of stopzetten vanwege ongunstige weersomstandigheden, gevaarlijke situaties of andere oorzaken die buiten redelijke controle liggen.
 • Afrikat staat geen toegang toe aan minderjarigen onder de 18 jaar, zonder begeleiding van een wettelijke voogd of een verantwoordelijke volwassene.
 • Afrikat stelt lijsten met allergenen en ingrediënten ter beschikking aan onze klanten, evenals de mogelijkheid om eventuele dieet- of allergiewensen vooraf door te geven.
 • Afrikat is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan de gezondheid als gevolg van dieet of allergieën die niet eerder zijn gecommuniceerd of bij het inchecken.
 • Door een transactie op onze website uit te voeren, verklaart de koper dat de koper ten minste 18 jaar oud is en deze gebruiksvoorwaarden begrijpt en accepteert.

Betaling

De vermelde prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief toepasselijke IGIC.

Onze aansprakelijkheid jegens u

Als wij de afspraken uit deze algemene voorwaarden schenden, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die u als gevolg daarvan lijdt, tenzij de verliezen een voorzienbaar gevolg zijn van de schending. Verlies of schade is voorzienbaar als het duidelijk is dat dit zal gebeuren of als dit door u en ons kon worden overwogen op het moment dat u uw tickets kocht.
Afrikat is niet verantwoordelijk voor het betalen van enige compensatie aan u voor verlies of schade aan eigendommen, tenzij het verlies of de schade is geleden als gevolg van onze nalatigheid of ander plichtsverzuim.

Je veiligheid

Hoewel Afrikat er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de juiste veiligheidsmaatregelen worden getroffen om letsel bij klanten te voorkomen, erkent u het risico op letsel tijdens het bezoeken van Afrikat, ondanks dat dergelijke voorzorgsmaatregelen zijn genomen, en gaat u ermee akkoord dat u alle risico’s en gevaren aanvaardt die voortvloeien uit uw aanwezigheid. Afrikat is niet verantwoordelijk voor het betalen van enige compensatie aan u voor enig letsel, verlies of schade die u heeft geleden, tenzij dit letsel, verlies of schade is geleden als gevolg van onze nalatigheid of ander plichtsverzuim.

Algemene ticketvoorwaarden

U mag uw rechten onder deze algemene voorwaarden niet overdragen. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig wordt bevonden door een rechtbank met bevoegde jurisdictie, heeft de ongeldigheid van die bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, die volledig van kracht blijven. De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden gebruikt om uw bestelling uit te voeren en worden door ons bewaard in overeenstemming met ons privacybeleid. Zoals uiteengezet in ons privacybeleid, bewaren we uw gegevens ook om u op de hoogte te stellen van toekomstige kaartverkoop en andere evenementen, initiatieven, producten en diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. Wij delen uw gegevens niet met derden zonder uw voorafgaande toestemming. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens voor deze doeleinden worden bewaard, kunt u dit aan ons doorgeven. Op het contract tussen ons is het Spaanse recht van toepassing en elk geschil dat voortvloeit uit dit contract zal worden voorgelegd aan de relevante bevoegde rechtbanken.

PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid is van toepassing op informatie verzameld via onze website, televerkoop en geautoriseerde verkooppunten en maakt deel uit van onze Algemene Voorwaarden.

Welke informatie verzamelen we?

 • De door ons verzamelde informatie bestaat uit uw naam, contactgegevens, inclusief e-mailadres, locatie en andere informatie, indien relevant.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

 • Alle informatie die wij van u verzamelen, kan op een van de volgende manieren worden gebruikt:
 • We hebben deze informatie nodig om een ​​reservering te maken, uw boeking te bevestigen, uw behoeften te begrijpen en u de best mogelijke service te bieden.
 • Om onze website te verbeteren (we streven er voortdurend naar om ons websiteaanbod te verbeteren op basis van de informatie en feedback die we van u hebben ontvangen)
 • Om de klantenservice te verbeteren (uw informatie helpt ons effectiever te reageren op uw klantenserviceverzoeken en ondersteuningsbehoeften)
 • Om transacties te verwerken
 • Uw informatie, zowel openbaar als privé, zal om welke reden dan ook niet worden verkocht, uitgewisseld, overgedragen of aan een ander bedrijf gegeven, zonder uw toestemming, behalve met het uitdrukkelijke doel om het gekochte product en de door de klant gevraagde dienst te leveren.
 • Voor het verzenden van periodieke e-mails
 • Het e-mailadres dat u opgeeft voor de verwerking van bestellingen, dat mogelijk wordt gebruikt om u informatie en updates met betrekking tot uw bestelling te sturen, naast het ontvangen van incidenteel bedrijfsnieuws, updates, gerelateerde product- of service-informatie, enz.
 • Opmerking: als u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, stuur ons dan een e-mail naar info@afrikat.com
 • Om een ​​wedstrijd, promotie, enquête of andere sitefunctie te beheren

Hoe beschermen wij uw informatie?
We implementeren verschillende beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Maken wij gegevens bekend aan externe partijen?
Wij verkopen, verhandelen of dragen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet over aan externe partijen. Dit geldt niet voor vertrouwde derde partijen die ons helpen bij het exploiteren van onze website, het uitvoeren van onze activiteiten of het bedienen van u, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden. We kunnen uw gegevens ook vrijgeven wanneer wij van mening zijn dat vrijgave daarvoor gepast is voldoen aan de wet, ons sitebeleid afdwingen of de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of anderen beschermen.

Links van derden
Af en toe kunnen we, naar eigen goeddunken, producten of diensten van derden op onze website opnemen of aanbieden. Deze sites van derden hebben een afzonderlijk en onafhankelijk privacybeleid. Wij hebben daarom geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud en activiteiten van deze gelinkte sites. Niettemin proberen we de integriteit van onze site te beschermen en verwelkomen we alle feedback over deze sites.

Uw toestemming
Door onze site te gebruiken, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Onze website kan links naar andere websites bevatten, wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het beleid van die websites.