Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy witryny afrikat.com obsługiwanej przez Afriyacht SL. Rozumiemy, że rezerwacja online wiąże się z dużym zaufaniem z Twojej strony. Cenimy Twoje zaufanie i przywiązujemy dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych, które nam przekazujesz. Rozumiemy, że nie chcesz być zasypywany mnóstwem niechcianych wiadomości, dlatego nigdy nie przekażemy Twoich danych nikomu innemu niezwiązanemu ze świadczeniem Ci naszych usług. Chcielibyśmy informować Cię na bieżąco o tym, co robimy i możemy się z Tobą kontaktować od czasu do czasu. Przeczytaj tę politykę, aby poznać nasze praktyki dotyczące prywatności. Odwiedzając tę ​​Stronę, akceptujesz praktyki tu opisane.

Afriyacht SL może od czasu do czasu zmieniać tę prywatność, aktualizując tę ​​stronę. Zachęcamy Cię do okresowego sprawdzania tej strony, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian.

Informacja zgodnie z przepisami 34/2002 11 lipca (art. 9 i 10)

Właściciel: Afriyacht SL
Adres: Puerto Base SN, Puerto Rico, Gran Canaria, 35130
Kontakt: afrikat@afrikat.com
Domena www.afrikat.com jest własnością Afriyacht SL

Zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Las Palmas – Rejestracja

Polityka własności intelektualnej

Afriyacht SL nie może ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe, niewłaściwe lub niezgodne z prawem wykorzystanie informacji zawartych na stronach internetowych www.afrikat.com. W granicach określonych przez prawo Afriyacht SL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak prawdziwości, integralności, aktualności i dokładności danych lub informacji zawartych na ich stronach internetowych.

Treści i informacje na stronach internetowych mogą być tworzone przez pracowników www.afrikat.com, Afriyacht SL lub współpracowników zewnętrznych. Strony internetowe www.afrikat.com mogą zawierać linki do stron osób trzecich, nad którymi Afriyacht SL nie ma kontroli. Dlatego Afriyacht SL nie może przejąć odpowiedzialności za treści, które mogą pojawić się na tych stronach.
Tekst, obrazy, dźwięki, animacje, oprogramowanie i inna zawartość zawarta na stronie www.afrikat.com są własnością Afriyacht SL lub jej właścicieli. Jakakolwiek transmisja, dystrybucja, przekazywanie, reprodukcja, przechowywanie lub całkowita lub częściowa publiczna komunikacja wymaga wyraźnej zgody Afriyacht SL.

Prawa własności intelektualnej (Ustawa Organiczna 15/1999 z dnia 13 grudnia)

Aby mieć dostęp do niektórych usług www.afrikat.com oferowanych za pośrednictwem serwisu, konieczne jest podanie niektórych danych osobowych. Zgodnie z przepisami ustawy 15/1999, od 13 grudnia o prawach własności intelektualnej, aby poinformować Cię poprzez wypełnienie formularzy, Twoje dane osobowe zostaną włączone i przetwarzane w pliku, należycie zarejestrowanym jako własność Afriyacht SL w celu zapewnienia usług (należycie opisanych) oraz do informowania Cię o wszelkich informacjach biznesowych od Afriyacht SL. W żadnym przypadku Twoje dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim innym niż wskazane. Możesz skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu wobec swoich danych osobowych, pisząc na adres info@afrikat.com

Regulamin – Sprzedaż internetowa

Niniejsze zasady i warunki mają zastosowanie do każdego biletu zakupionego za pośrednictwem witryny afrikat.com przez Ciebie, nabywcę (zwanego „Ty” lub „Twój”) od nas, Afriyacht SL, firmę zarejestrowaną w Hiszpanii pod numerem B35367457 i posiadającą zarejestrowaną biuro w Puerto Base SN, Puerto Rico w Mogán („Afrikat”, „my” lub „nas”).

Składanie i anulowanie zamówień

Przed przetworzeniem rezerwacji sprawdź, czy wprowadzone dane o sobie i wymagania dotyczące rezerwacji są prawidłowe. Po potwierdzeniu przez Ciebie, Afrikat nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności ani nie zaoferuje zwrotu strat powstałych w wyniku podania przez Ciebie nieprawidłowych informacji w momencie zamawiania biletu(ów), chyba że jest to spowodowane naszym błędem.
Jeśli zamówione przez Ciebie bilety staną się z jakiegoś powodu niedostępne, zostaniesz o tym poinformowany przez Afrikat. Afrikat zastrzega sobie prawo do sfinalizowania transakcji poprzez wydanie części całego zamówienia lub jego całkowitego anulowania. W obu przypadkach otrzymasz zwrot pieniędzy za bilety zamówione, ale nie odebrane i będzie to jedyna odpowiedzialność, jaką będziemy ponosić wobec Ciebie.

 • Mamy politykę anulowania z 24-godzinnym wyprzedzeniem <24 godziny przed podróżą –> 100%
 • Anulowania lub jakichkolwiek zmian należy dokonać e-mailem, telefonicznie lub osobiście i otrzymać potwierdzenie od Afrikat.
 • Odsprzedaż biletów jest zabroniona. Afrikat zastrzega sobie prawo do anulowania wszelkich odsprzedanych biletów.
 • Afrikat zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu bez zwrotu kosztów lub odszkodowania osobom, których zachowanie jest niestosowne lub niestosowne.
 • Afrikat może dodawać, wycofywać lub zastępować artystów i/lub zmieniać reklamowane programy, godziny wydarzeń i liczbę widzów bez wcześniejszego powiadomienia.
 • Afrikat może wykorzystać wizerunek lub podobiznę posiadacza biletu w dowolnym pokazie wideo, fotografii lub obrazie na żywo lub nagranym
 • Afrikat może przełożyć, odwołać, przerwać lub przerwać wydarzenie ze względu na niesprzyjającą pogodę, niebezpieczne sytuacje lub inne przyczyny pozostające poza uzasadnioną kontrolą.
 • Afrikat nie pozwoli na dostęp osobom niepełnoletnim poniżej 18 roku życia, bez towarzystwa opiekuna prawnego lub osoby dorosłej odpowiedzialnej za udział w zajęciach.
 • Afrikat udostępnia swoim klientom listy alergenów i składników, a także możliwość wcześniejszego poinformowania o wszelkich wymaganiach dietetycznych lub alergicznych. Afrikat nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu spowodowane dietą lub alergiami, o których nie poinformowano wcześniej ani w momencie zameldowania.
 • Dokonując transakcji na naszej stronie internetowej, kupujący oświadcza, że ​​ma co najmniej 18 lat oraz że rozumie i akceptuje niniejsze warunki użytkowania.

Zapłata

Podane ceny są w euro i zawierają obowiązującą stawkę IGIC.

Nasza odpowiedzialność wobec Ciebie

Jeżeli naruszymy ustalenia zawarte w niniejszych warunkach, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które poniesiesz w rezultacie, chyba że straty są przewidywalną konsekwencją naruszenia. Strata lub uszkodzenie jest przewidywalne, jeżeli jest oczywiste, że nastąpi lub gdy Ty i my mogliście je wziąć pod uwagę w momencie zakupu biletów.
Afrikat nie będzie odpowiedzialny za zapłatę jakiegokolwiek odszkodowania za jakiekolwiek straty lub szkody w mieniu poniesione, chyba że strata lub szkoda została poniesiona w wyniku naszego zaniedbania lub innego naruszenia obowiązków.

Twoje bezpieczeństwo

Chociaż Afrikat zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby zapobiec obrażeniom klientów, przyjmujesz do wiadomości ryzyko obrażeń podczas korzystania z Afrikat pomimo podjęcia takich środków ostrożności i zgadzasz się, że przejmujesz całe ryzyko i niebezpieczeństwo wynikające z Twoja obecność. Afrikat nie będzie odpowiedzialny za zapłatę odszkodowania za jakiekolwiek obrażenia, straty lub szkody poniesione przez Ciebie, chyba że te obrażenia, straty lub szkody powstały w wyniku naszego zaniedbania lub innego naruszenia obowiązków.

Ogólne Warunki Sprzedaży Biletów

Zgodnie z niniejszymi warunkami nie możesz przenieść żadnych swoich praw. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych warunków zostanie uznane za nieważne przez jakikolwiek właściwy sąd, nieważność tego postanowienia nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych warunków, które pozostaną w pełnej mocy. Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną wykorzystane w celu realizacji Twojego zamówienia i będą przez nas przechowywane zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Jak określono w naszej Polityce prywatności, zachowamy również Twoje dane w celu powiadamiania Cię o przyszłej sprzedaży biletów i innych wydarzeniach, inicjatywach, produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych żadnym podmiotom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były przechowywane w tych celach, poinformuj nas o tym. Umowa między nami podlega prawu hiszpańskiemu, a wszelkie spory powstałe na tle tej umowy będą kierowane do właściwych sądów.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności dotyczy informacji zebranych za pośrednictwem naszej strony internetowej, sprzedaży telefonicznej i autoryzowanych punktów sprzedaży i stanowi część naszych Ogólnych Warunków Handlowych.

Jakie informacje zbieramy?

 • Gromadzone przez nas informacje to Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, w tym adres e-mail, lokalizacja i inne istotne informacje.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

 • Wszelkie informacje, które od Ciebie zbieramy, mogą zostać wykorzystane w jeden z następujących sposobów:
 • Potrzebujemy tych informacji, aby dokonać rezerwacji, potwierdzić ją, zrozumieć Twoje potrzeby i zapewnić najlepszą możliwą obsługę.
 • Aby ulepszyć naszą witrynę internetową (nieustannie dążymy do ulepszenia naszej oferty internetowej w oparciu o informacje i opinie, które otrzymaliśmy od Ciebie)
 • Aby ulepszyć obsługę klienta (Twoje dane pomagają nam skuteczniej reagować na
 • Twoje prośby dotyczące obsługi klienta i potrzeby wsparcia)
 • Aby przetwarzać transakcje
 • Twoje informacje, zarówno publiczne, jak i prywatne, nie będą sprzedawane, wymieniane, przekazywane ani przekazywane żadnej innej firmie z jakiegokolwiek powodu, bez Twojej zgody, chyba że w wyraźnym celu dostarczenia zakupionego produktu i usługi żądanej przez klienta.
 • Aby wysyłać okresowe e-maile
 • Adres e-mail, który podajesz do przetwarzania zamówienia, być może używany do wysyłania informacji i aktualizacji związanych z Twoim zamówieniem, a także do otrzymywania okazjonalnych wiadomości o firmie, aktualizacji, powiązanych informacji o produktach lub usługach itp.
 • Uwaga: jeśli w dowolnym momencie chcesz zrezygnować z otrzymywania przyszłych e-maili, wyślij nam e-mail na adres info@afrikat.com
 • Aby zarządzać konkursem, promocją, ankietą lub inną funkcją witryny

Jak chronimy Twoje dane?

Wdrażamy różnorodne środki bezpieczeństwa, aby zachować bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Czy ujawniamy jakiekolwiek informacje podmiotom zewnętrznym?
Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy stronom trzecim Twoich danych osobowych. Nie obejmuje to zaufanych stron trzecich, które pomagają nam w obsłudze naszej witryny internetowej, prowadzeniu naszej działalności lub obsłudze Ciebie, o ile strony te zgadzają się zachować poufność tych informacji. Możemy również udostępnić Twoje dane, jeśli uznamy, że jest to właściwe przestrzegać prawa, egzekwować zasady naszej witryny lub chronić nasze lub innych praw, własności lub bezpieczeństwa.

Linki stron trzecich
Czasami, według naszego uznania, możemy włączyć lub oferować produkty lub usługi stron trzecich na naszej stronie internetowej. Te witryny stron trzecich mają oddzielne i niezależne polityki prywatności, dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść i działalność tych witryn, do których prowadzą linki. Niemniej jednak staramy się chronić integralność naszej witryny i chętnie przyjmujemy wszelkie opinie na temat tych witryn.

Twoja zgoda
Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na nasze warunki.

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani zasady obowiązujące na tych stronach.