Denna sekretesspolicy omfattar afrikat.com som drivs av Afriyacht SL. Vi förstår att bokning online innebär stort förtroende från din sida. Vi värdesätter ditt förtroende och gör det till en hög prioritet att säkerställa säkerheten och konfidentialiteten för den personliga information du tillhandahåller oss. Vi uppskattar att du inte vill bli överöst med massor av skräppost så vi kommer aldrig att vidarebefordra dina uppgifter till någon annan som inte har något med att ge dig vår tjänst. Vi vill hålla dig uppdaterad om vad vi gör och kan komma att kontakta dig då och då. Vänligen läs denna policy för att lära dig mer om vår sekretesspraxis. Genom att besöka denna webbplats accepterar du den praxis som beskrivs här.

Afriyacht SL kan komma att ändra denna integritet från tid till annan genom att uppdatera denna sida. Vi uppmuntrar dig att kontrollera denna sida då och då för att säkerställa att du är nöjd med eventuella ändringar.

Information i enlighet med lagstiftning 34/2002 11 juli (art. 9 och 10)

Innehavare: Afriyacht SL
Adress: Puerto Base SN, Puerto Rico, Gran Canaria, 35130
Kontakt: afrikat@afrikat.com
Domänen www.afrikat.com ägs av Afriyacht SL

Registrerad i Registro Mercantil de Las Palmas – Registrering

Immaterialrättspolicy

Afriyacht SL kan inte ta ansvar för felaktig, olämplig eller olaglig användning av informationen som visas på webbsidorna www.afrikat.com. Inom de gränser som fastställs i lag tar Afriyacht SL inget ansvar för bristen på sanningsenlighet, integritet, uppdatering och riktighet av data eller information som finns på deras webbplatser.

Innehållet och informationen på webbsidor kan göras av www.afrikat.com personal, Afriyacht SL eller externa medarbetare. Webbsidor från www.afrikat.com kan innehålla länkar till andra tredje parts webbplatser som Afriyacht SL inte kan kontrollera. Därför kan Afriyacht SL inte ta ansvar för innehållet som kan förekomma på dessa sidor.
Text, bilder, ljud, animationer, programvara och annat innehåll som ingår i www.afrikat.com tillhör Afriyacht SL eller dess ägare. All överföring, distribution, överföring, reproduktion, lagring eller total offentlig fullständig eller partiell kommunikation måste ha uttryckligt medgivande från Afriyacht SL.

Immateriella rättigheter (organisk lag 15/1999 13 december)

För att få tillgång till vissa www.afrikat.com-tjänster som erbjuds via webbplatsen måste du tillhandahålla en del av din personliga information. I enlighet med bestämmelserna i lag 15/1999, från den 13 december, immateriella rättigheter, för att informera dig genom att fylla i formulären, kommer dina personuppgifter att införlivas och behandlas i en fil, vederbörligen registrerad som Afriyacht SL:s egendom för att tillhandahålla tjänster (vederbörligen beskrivna) och för att informera dig om all affärsinformation från Afriyacht SL. Under alla omständigheter kommer dina uppgifter inte att överföras till andra tredje parter än de som anges. Du kan utöva rätten till åtkomst, rättelse, annullering och invändning mot dina personuppgifter genom att skriva till info@afrikat.com

Regler och villkor – Internetförsäljning

Dessa villkor gäller för varje biljett som köps via afrikat.com-webbplatsen av dig, köparen (refererad till som ”du” eller ”din”) från oss, Afriyacht SL, ett företag registrerat i Spanien under företagsnummer B35367457 och som har det registrerat. kontor på Puerto Base SN, Puerto Rico i Mogán (”Afrikat”, ”vi” eller ”oss”).

Lägga och avbeställa beställningar

Innan din bokning behandlas, kontrollera att de uppgifter du har angett om dig själv och dina bokningskrav är korrekta. När det har bekräftats av dig, kommer Afrikat inte att acceptera något ansvar för, eller erbjuda någon återbetalning för, förlust som uppstår till följd av felaktig information som du lämnat vid tidpunkten för beställning av din(a) biljett(er), såvida detta inte beror på vårt fel.
Om biljetter som du beställt blir otillgängliga av någon anledning kommer du att informeras om detta av Afrikat. Afrikat förbehåller sig rätten att slutföra transaktionen genom att utfärda en del av den totala ordern, eller att avbryta den helt. I båda fallen kommer du att få återbetalning för alla biljetter som beställts men inte tagits emot och detta kommer att vara det enda ansvaret vi har mot dig.

 • Vi har en avbokningsregler med 24 timmars varsel <24 timmar före resan –> 100%
 • Avbokning eller eventuella ändringar måste göras antingen via e-post, telefon, personligen och få en bekräftelse från Afrikat.
 • Återförsäljning av biljetter är förbjuden. Afrikat förbehåller sig rätten att annullera biljetter som har sålts vidare.
 • Afrikat förbehåller sig rätten att utan återbetalning eller kompensation vägra tillträde till personer vars beteende är oordnat eller osannolikt.
 • Afrikat kan lägga till, dra tillbaka eller ersätta artister och/eller variera annonserade program, evenemangstider och publikkapacitet utan föregående meddelande.
 • Afrikat kan använda biljettinnehavarens bild eller liknelse i någon live- eller inspelad videovisning, fotografi eller bild
 • Afrikat kan skjuta upp, avbryta, avbryta eller stoppa evenemanget på grund av dåligt väder, farliga situationer eller andra orsaker utanför rimlig kontroll.
 • Afrikat tillåter inte tillgång till minderåriga under 18 år, utan att åtföljas av en vårdnadshavare eller en ansvarig vuxen.
 • Afrikat gör listor över allergener och ingredienser tillgängliga för våra kunder, samt möjligheten att kommunicera eventuella diet- eller allergikrav i förväg. Afrikat ansvarar inte för eventuella hälsoskador på grund av kost eller allergier som inte tidigare meddelats eller vid incheckningen.
 • Genom att göra transaktioner på vår webbplats intygar köparen att köparen är minst 18 år och förstår och accepterar dessa användningsvillkor.

Betalning

Angivna priser är i euro och inkluderar tillämplig IGIC.

Vårt ansvar gentemot dig

Om vi bryter mot arrangemangen enligt dessa villkor kommer vi inte att vara ansvariga för eventuella förluster som du lider till följd av detta, såvida inte förlusterna är en förutsebar konsekvens av överträdelsen. Förlust eller skada är förutsägbar om antingen det är uppenbart att det kommer att hända eller där de kan övervägas av dig och oss när du köpte dina biljetter.
Afrikat kommer inte att vara ansvarigt för att betala någon ersättning till dig för eventuell förlust eller skada på egendom som uppstått, såvida inte förlusten eller skadan har lidit som ett resultat av vår försumlighet eller annat pliktbrott.

Din säkerhet

Även om Afrikat har åtagit sig att säkerställa att lämpliga säkerhetsåtgärder finns på plats för att försöka förhindra skador på kunder, erkänner du risken för skador medan du går på Afrikat, trots att sådana försiktighetsåtgärder vidtas, och du samtycker till att du tar på dig alla risker och faror som uppstår från din närvaro. Afrikat kommer inte att vara ansvarigt för att betala någon ersättning till dig för någon skada, förlust eller skada som du lidit, såvida inte denna skada, förlust eller skada har lidit som ett resultat av vår försumlighet eller annat pliktbrott.

Allmänna biljettvillkor

Du får inte överföra några av dina rättigheter enligt dessa villkor. Om någon bestämmelse i dessa villkor befinns vara ogiltig av någon domstol som har behörig jurisdiktion, kommer ogiltigheten av denna bestämmelse inte att påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i dessa villkor, som ska förbli i full kraft och verkan. De personuppgifter som du tillhandahåller kommer att användas för att utföra din beställning och kommer att hållas av oss i enlighet med vår integritetspolicy. Som anges i vår integritetspolicy kommer vi också att behålla dina uppgifter i syfte att meddela dig om framtida biljettförsäljning och andra evenemang, initiativ, produkter och tjänster som vi tror kan intressera dig. Vi kommer inte att dela dina uppgifter med någon tredje part utan ditt förhandsgodkännande. Om du inte vill att dina personuppgifter ska behållas för dessa ändamål, vänligen meddela oss. Kontraktet mellan oss ska styras av spansk lag och alla tvister som uppstår under detta avtal ska hänskjutas till relevanta domstolar som har behörighet.

INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy gäller information som samlas in via vår webbplats, teleförsäljning och auktoriserade butiker och utgör en del av våra allmänna villkor.

Vilken information samlar vi in?

 • Information som samlas in av oss är ditt namn, kontaktinformation inklusive e-postadress, plats och annan information som är relevant.

Vad använder vi din information till?

 • All information vi samlar in från dig kan användas på något av följande sätt:
 • Vi behöver denna information för att göra en bokning, bekräfta din bokning och förstå dina behov och för att ge dig bästa möjliga service.
 • För att förbättra vår webbplats (vi strävar ständigt efter att förbättra våra webbplatserbjudanden baserat på den information och feedback vi fått från dig)
 • För att förbättra kundservice (din information hjälper oss att mer effektivt svara på dina kundserviceförfrågningar och supportbehov)
 • För att behandla transaktioner
 • Din information, vare sig den är offentlig eller privat, kommer inte att säljas, bytas ut, överföras eller ges till något annat företag av någon anledning, utan ditt medgivande, annat än i det uttryckliga syftet att leverera den köpta produkten och tjänsten som kunden begärt.
 • För att skicka regelbundna e-postmeddelanden
 • E-postadressen som du anger för beställningshantering, kan användas för att skicka information och uppdateringar som hänför sig till din beställning, förutom att ta emot enstaka företagsnyheter, uppdateringar, relaterad produkt- eller tjänstinformation, etc.
 • Obs: Om du vid något tillfälle vill avsluta prenumerationen för att ta emot framtida e-postmeddelanden, skicka oss ett e-postmeddelande till info@afrikat.com
 • För att administrera en tävling, marknadsföring, undersökning eller annan webbplatsfunktion

Hur skyddar vi din information?
Vi implementerar en mängd olika säkerhetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten för din personliga information.

Avslöjar vi någon information till externa parter?
Vi säljer, handlar inte med eller på annat sätt överför din personligt identifierbara information till externa parter. Detta inkluderar inte betrodda tredje parter som hjälper oss att driva vår webbplats, driva vår verksamhet eller betjäna dig, så länge som dessa parter samtycker till att hålla denna information konfidentiell. Vi kan också lämna ut din information när vi anser att det är lämpligt att följa lagen, upprätthålla vår webbplatspolicy eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Tredjepartslänkar
Ibland, efter eget gottfinnande, kan vi inkludera eller erbjuda tredje parts produkter eller tjänster på vår webbplats. Dessa tredje parts webbplatser har separata och oberoende sekretesspolicyer, vi har därför inget ansvar eller ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser. Icke desto mindre strävar vi efter att skydda vår webbplatss integritet och välkomnar all feedback om dessa webbplatser.

Ditt samtycke
Genom att använda vår sida samtycker du till våra villkor.

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser, vi är inte ansvariga för innehållet eller policyn på dessa webbplatser.